小语吧首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机版
  1. 首页
  2. 小学语文备课
  3. 小学语文试卷
  4. 教师范文
  5. 小学生频道
  6. 语文基础知识
  7. 亿万先生
用户搜索 中学语文

一年级词语练习精品奉献

  1. 来源:本站原创
  2. 作者:佚名
  3. 分享到:

一年级词语练习精品奉献

姓名               班级                

Shàng  chē   xià        guǎng       shàng shēng

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pí   máo    chū  zǒu    shàng  fāng        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mén  shàng    niǎo  er     ěr   zi      bàn   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xià  fāng        bàn      xià        shū  běn

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

píng  tóu     shū                  dōng 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h  tóu      yáng      shuǐ  niú    yí piàn  yún

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dà  rén     tiān  shàng  shàng  xià     rén  wén

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dà  huǒ      kāi  mén     yuè       dà   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shuǐ tián     chū        fēi  zǒu         chē

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 下一页

本文栏目:《小学语文知识点总结》

返回栏目
亿万先生安卓客户端